UBND tỉnh Hưng Yên có công văn trả lời đơn của ông Lê Mạnh Tuấn ở số nhà 1109, A2D3, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, được cụ thân sinh là Lê Văn Tề ủy quyền khiếu nại việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất với dòng họ Lê ở thôn Nội Thượng, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nội dung công văn cho biết:

Vụ việc tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình ông Lê Văn Tề và dòng họ Lê ở thôn Nội Thượng, xã An Viên, huyện Tiên Lữ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ ban hành quyết định giải quyết theo thẩm quyền từ năm 2008; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết nhiều lần. Tuy nhiên do tính chất phức tạp, nhạy cảm của vụ việc tranh chấp đất đai giữa hộ ông Lê Văn Tề (trưởng nam) với cùng dòng họ nên Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ tiếp tục rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

Đài TNVN sẽ thông báo kết quả giải quyết vụ việc khi nhận được công văn phúc đáp của Thanh tra tỉnh Hưng Yên. Mong ông Lê Mạnh Tuấn yên tâm chờ đợi.

UBND tỉnh Hưng Yên có công văn trả lời đơn của ông Lê Mạnh Tuấn ở số nhà 1109, A2D3, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, được cụ thân sinh là Lê Văn Tề ủy quyền khiếu nại việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất với dòng họ Lê ở thôn Nội Thượng, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nội dung công văn cho biết:

Vụ việc tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình ông Lê Văn Tề và dòng họ Lê ở thôn Nội Thượng, xã An Viên, huyện Tiên Lữ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ ban hành quyết định giải quyết theo thẩm quyền từ năm 2008; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết nhiều lần. Tuy nhiên do tính chất phức tạp, nhạy cảm của vụ việc tranh chấp đất đai giữa hộ ông Lê Văn Tề (trưởng nam) với cùng dòng họ nên Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ tiếp tục rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

Đài TNVN sẽ thông báo kết quả giải quyết vụ việc khi nhận được công văn phúc đáp của Thanh tra tỉnh Hưng Yên. Mong ông Lê Mạnh Tuấn yên tâm chờ đợi.