Từ khóa tìm kiếm: Tiếng Nhật

Sự trở lại của Giselle - Top 10 tác phẩm Ballet kinh điển thế giới

[VOV2] - Ngày 2 và 3 tháng 8 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp Thanh Productions, tiếp tục mang đến cho công chúng Vở Giselle, một trong Top 10 tác phẩm Ballet nổi tiếng nhất thế giới.

[VOV2] - Ngày 2 và 3 tháng 8 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp Thanh Productions, tiếp tục mang đến cho công chúng Vở Giselle, một trong Top 10 tác phẩm Ballet nổi tiếng nhất thế giới.

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Hỏi tuổi

[VOV2] - Bài 20 - Hỏi tuổi

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Bài ôn tập số 3

[VOV2] - Bài 19 - Bài ôn tập số 3

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Lễ hội là vào thứ mấy?

[VOV2] - Bài 18 - Lễ hội là vào thứ mấy?

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Hôm nay là thứ mấy?

[VOV2] - Bài 17 - Hôm nay là thứ mấy?

Tiếng Nhật cho trẻ em: Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Nói về sở thích (phần 3)

[VOV2] - Bài 15 - Nói về sở thích (phần 3)

Tiếng Nhật cho trẻ em: Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Bây giờ là mấy giờ ?

[VOV2] - Bài 16 - Bây giờ là mấy giờ ?

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 14

[VOV2] - Bài 14 - Nói về sở thích (phần 2)

[VOV2] - Bài 14 - Nói về sở thích (phần 2)

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Nói về sở thích (phần 1)

[VOV2] - Bài 13 - Nói về sở thích (phần 1)

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 12

[VOV2] - Bài 12 - Bài ôn tập số 2

[VOV2] - Bài 12 - Bài ôn tập số 2