Từ khóa tìm kiếm: tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 50

[VOV2] - Bài 50 - Đổi sản phẩm bị lỗi cho khách hàng

[VOV2] - Bài 50 - Đổi sản phẩm bị lỗi cho khách hàng

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 49

[VOV2] - Bài 49 - Từ chối giúp phô tô tài liệu

[VOV2] - Bài 49 - Từ chối giúp phô tô tài liệu

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 48

[VOV2] - Bài 48 - Nhờ viết báo cáo

[VOV2] - Bài 48 - Nhờ viết báo cáo

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 47

[VOV2] - Bài 47 - Nhận nhiệm vụ đặt vé máy bay

[VOV2] - Bài 47 - Nhận nhiệm vụ đặt vé máy bay

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 46

[VOV2] - Bài 46 - Xin lỗi khách hàng

[VOV2] - Bài 46 - Xin lỗi khách hàng

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 45

[VOV2] - Bài 45: Thảo luận với đối tác trước khi ký hợp đồng

[VOV2] - Bài 45: Thảo luận với đối tác trước khi ký hợp đồng

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 44

[VOV2] - Bài 44: Gọi điện xin tài liệu

[VOV2] - Bài 44: Gọi điện xin tài liệu

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 43

[VOV2] - Bài 43: Nói chuyện tại nhà hàng ăn

[VOV2] - Bài 43: Nói chuyện tại nhà hàng ăn

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 42

[VOV2] - Bài 42: Hẹn găp qua điện thoại

[VOV2] - Bài 42: Hẹn găp qua điện thoại

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 41

[VOV2] - Bài 41: Tặng quà sau chuyến công tác

[VOV2] - Bài 41: Tặng quà sau chuyến công tác