Từ khóa tìm kiếm: tiếng Pháp

Chào nước Pháp – Bài 26

[VOV2] - Bài 26 - Thói quen ăn uống của người Pháp

[VOV2] - Bài 26 - Thói quen ăn uống của người Pháp

Chào nước Pháp – Bài 25

[VOV2] - Bài 25 - Ngày Quốc khánh Pháp

[VOV2] - Bài 25 - Ngày Quốc khánh Pháp

Chào nước Pháp – Bài 24

[VOV2] - Bài 24: Mạng Internet

[VOV2] - Bài 24: Mạng Internet

Chào nước Pháp – Bài 23

[VOV2] - Bài 23 - Ngân hàng ở Pháp

[VOV2] - Bài 23 - Ngân hàng ở Pháp

Chào nước Pháp – Bài 22

[VOV2] - Bài 22 - Tổ chức hành chính

[VOV2] - Bài 22 - Tổ chức hành chính

Chào nước Pháp – Bài 21

[VOV2] - Bài 21 - Ô nhiễm không khí

[VOV2] - Bài 21 - Ô nhiễm không khí

Chào nước Pháp – Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Thuốc lá

[VOV2] - Bài 20 - Thuốc lá

Chào nước Pháp – Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Bạo lực gia đình

[VOV2] - Bài 19 - Bạo lực gia đình

Chào nước Pháp – Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Thanh thiếu niên phạm tội

[VOV2] - Bài 18 - Thanh thiếu niên phạm tội

Chào nước Pháp – Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Cuộc chiến chống lại bệnh béo phì

[VOV2] - Bài 16 - Cuộc chiến chống lại bệnh béo phì