Từ khóa tìm kiếm: tiếng Pháp

Chào nước Pháp – Bài 35

[VOV2] - Bài 35: Con cái bỏ học có nên phạt bố mẹ?

[VOV2] - Bài 35: Con cái bỏ học có nên phạt bố mẹ?

Chào nước Pháp – Bài 34

[VOV2] - Bài 34 - Đồng Euro và Châu Âu

[VOV2] - Bài 34 - Đồng Euro và Châu Âu

Chào nước Pháp – Bài 32

[VOV2] - Bài 32: Điện thoại có hại cho sức khỏe không?

[VOV2] - Bài 32: Điện thoại có hại cho sức khỏe không?

Chào nước Pháp – Bài 31

[VOV2] - Bài 31 - Người Pháp và các sản phẩm sinh học

[VOV2] - Bài 31 - Người Pháp và các sản phẩm sinh học

Chào nước Pháp – Bài 30

[VOV2] - Bài 30 - Bảo hiểm nhân thọ

[VOV2] - Bài 30 - Bảo hiểm nhân thọ

Chào nước Pháp – Bài 29

[VOV2] - Bài 29 - Ghép tạng ở Pháp

[VOV2] - Bài 29 - Ghép tạng ở Pháp

Chào nước Pháp – Bài 28

[VOV2] - Bài 28 - Báo chí ở Pháp

[VOV2] - Bài 28 - Báo chí ở Pháp

Chào nước Pháp – Bài 27

[VOV2] - Bài 27 - Kỳ nghỉ của người Pháp

[VOV2] - Bài 27 - Kỳ nghỉ của người Pháp

Chào nước Pháp – Bài 26

[VOV2] - Bài 26 - Thói quen ăn uống của người Pháp

[VOV2] - Bài 26 - Thói quen ăn uống của người Pháp

Chào nước Pháp – Bài 25

[VOV2] - Bài 25 - Ngày Quốc khánh Pháp

[VOV2] - Bài 25 - Ngày Quốc khánh Pháp