Từ khóa tìm kiếm: tiếng Pháp

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 27

[VOV2] - Bài 27 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 27 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 26

[VOV2] - Bài 26 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 26 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 25

[VOV2] - Bài 25 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 25 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp - Bài 24

[VOV2] - Bài 24 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 24 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 23

[VOV2] - Bài 23 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 23 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 22

[VOV2] - Bài 22 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 22 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 21

[VOV2] - Bài 21 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 21 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội được chọn những ngoại ngữ nào?

[VOV2] - Học sinh có thể đăng ký ngoại ngữ thi bằng một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tùy theo khả năng, không bắt buộc phải thi bằng môn ngoại ngữ được học ở cấp THCS, trừ chương trình tiếng Đức 2-7.

[VOV2] - Học sinh có thể đăng ký ngoại ngữ thi bằng một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tùy theo khả năng, không bắt buộc phải thi bằng môn ngoại ngữ được học ở cấp THCS, trừ chương trình tiếng Đức 2-7.

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 20 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 19 - Tiếng Pháp nghe hiểu