Từ khóa tìm kiếm: tình bạn

Kết thúc hay níu kéo?

[VOV2] - Yêu nhau được 3 năm, giờ không tìm được tiếng nói chung nên bạn gái đã yêu cầu chia tay và vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè để được tâm sự, sẻ chia. Có nên thực hiện như cô ấy muốn không?

[VOV2] - Yêu nhau được 3 năm, giờ không tìm được tiếng nói chung nên bạn gái đã yêu cầu chia tay và vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè để được tâm sự, sẻ chia. Có nên thực hiện như cô ấy muốn không?