Từ khóa tìm kiếm: "tổ công tác đặc biệt"

Mô hình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp: Tháo gỡ nhiều khó khăn

[VOV2] - Nhờ mô hình “cà phê doanh nhân”, “tổ công tác đặc biệt”, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện thuận lợi để gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc đề xuất nguyện vọng, trình bày những vướng mắc để phát triển doanh nghiệp.

[VOV2] - Nhờ mô hình “cà phê doanh nhân”, “tổ công tác đặc biệt”, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện thuận lợi để gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc đề xuất nguyện vọng, trình bày những vướng mắc để phát triển doanh nghiệp.

Lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng

[VOV2] - Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hằng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng về kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

[VOV2] - Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hằng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng về kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Thành lập “Tổ công tác đặc biệt” hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh

[VOV2]- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số Bộ thành lập "tổ công tác đặc biệt" tại TP. HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

[VOV2]- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số Bộ thành lập "tổ công tác đặc biệt" tại TP. HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.