Từ khóa tìm kiếm: trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Sẵn sàng thực thi quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

Kẹo cao su và câu chuyện trách nhiệm của nhà sản xuất

[VOV2] - Nghị định 08/2022 có đưa kẹo cao su vào danh sách các sản phẩm đóng góp vào Qũy Bảo vệ môi trường. Điều này đã gây tranh cãi giữa nhà sản xuất, nhà nhập khẩu kẹo cao su với Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như dư luận.

[VOV2] - Nghị định 08/2022 có đưa kẹo cao su vào danh sách các sản phẩm đóng góp vào Qũy Bảo vệ môi trường. Điều này đã gây tranh cãi giữa nhà sản xuất, nhà nhập khẩu kẹo cao su với Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như dư luận.