Từ khóa tìm kiếm: trang web 18+

Kiểm soát con trẻ trên không gian mạng - Lợi bất cập hại?

[VOV2] - Độ tuổi trung bình mà trẻ có thể tò mò và tiếp cận các ấn phẩm khiêu dâm là từ 11 tuổi. Nếu trẻ bắt đầu tò mò sớm hơn độ tuổi 9 đến 10 chẳng hạn thì phụ huynh hãy chấp nhận sự thật đó.

[VOV2] - Độ tuổi trung bình mà trẻ có thể tò mò và tiếp cận các ấn phẩm khiêu dâm là từ 11 tuổi. Nếu trẻ bắt đầu tò mò sớm hơn độ tuổi 9 đến 10 chẳng hạn thì phụ huynh hãy chấp nhận sự thật đó.