Từ khóa tìm kiếm: Triển lãm "Phan Kế An – Kho tàng ẩn giấu"

Triển lãm “Phan Kế An – Kho tàng ẩn giấu”

[VOV2] - Hôm nay, Triển lãm “Phan Kế An - Kho tàng ẩn giấu” đã chính thức khai mạc tại Viện Pháp, Hà Nội (L’Espace). Triển lãm giới thiệu tới công chúng loạt tác phẩm chưa từng công bố của cố họa sĩ Phan Kế An - cây đại thụ của làng hội họa Việt Nam.

[VOV2] - Hôm nay, Triển lãm “Phan Kế An - Kho tàng ẩn giấu” đã chính thức khai mạc tại Viện Pháp, Hà Nội (L’Espace). Triển lãm giới thiệu tới công chúng loạt tác phẩm chưa từng công bố của cố họa sĩ Phan Kế An - cây đại thụ của làng hội họa Việt Nam.