Từ khóa tìm kiếm: triết học

Học sinh Việt Nam lần đầu có tên trên đấu trường Olympic Triết học quốc tế IPO

[VOV2] - Kỳ thi Olympic IPO Triết học đem đến cơ hội tuyệt vời để những học sinh đam mê Triết học thử sức trên đấu trường Olympic và gặp gỡ những bạn cùng sở thích. Việt Nam lần đầu tham gia đã có học sinh đạt giải.

[VOV2] - Kỳ thi Olympic IPO Triết học đem đến cơ hội tuyệt vời để những học sinh đam mê Triết học thử sức trên đấu trường Olympic và gặp gỡ những bạn cùng sở thích. Việt Nam lần đầu tham gia đã có học sinh đạt giải.

Đọc Maupassant, ta khóc, ta cười và ta suy nghĩ

[VOV2] - Là học trò giỏi của Flaubert nên Guy de Maupassant chịu ảnh hưởng sâu sắc của thầy mình về mặt tư tưởng. Chủ nghĩa bi quan, hoài nghi là cảm quan chính chi phối nhiều sáng tác của ông và ông còn đi xa hơn thầy mình về "sự tuyệt vọng triết học".

[VOV2] - Là học trò giỏi của Flaubert nên Guy de Maupassant chịu ảnh hưởng sâu sắc của thầy mình về mặt tư tưởng. Chủ nghĩa bi quan, hoài nghi là cảm quan chính chi phối nhiều sáng tác của ông và ông còn đi xa hơn thầy mình về "sự tuyệt vọng triết học".