Từ khóa tìm kiếm: trợ lý trọng tài

18 trọng tài, trợ lý trọng tài V.League làm quen công nghệ VAR

[VOV2] - Trong các ngày từ 20/02 đến 06/03, 18 trọng tài, trợ lý trọng tài V.League làm quen với công nghệ VAR trên hệ thống mô phỏng và được đào tạo các bước ứng dụng công nghệ VAR dưới sự hướng dẫn trực tuyến của giảng viên FIFA và giảng viên Việt Nam.

[VOV2] - Trong các ngày từ 20/02 đến 06/03, 18 trọng tài, trợ lý trọng tài V.League làm quen với công nghệ VAR trên hệ thống mô phỏng và được đào tạo các bước ứng dụng công nghệ VAR dưới sự hướng dẫn trực tuyến của giảng viên FIFA và giảng viên Việt Nam.