Từ khóa tìm kiếm: trực tuyến

Lao động tự do về già cũng có lương hưu

[VOV2] - Mỗi tháng, người lao động tự do đóng một khoản tiền nhỏ để tham gia BHXH, đổi lại có được yên tâm tuổi già thảnh thơi nhờ lĩnh lương hưu và được cấp thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe.

[VOV2] - Mỗi tháng, người lao động tự do đóng một khoản tiền nhỏ để tham gia BHXH, đổi lại có được yên tâm tuổi già thảnh thơi nhờ lĩnh lương hưu và được cấp thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe.

Bộ Văn hóa xây dựng đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”.