Từ khóa tìm kiếm: trường đh khoa học xã hội và nhân văn

Xu thế giáo dục thời đại 4.0 - Đào tạo liên ngành, xuyên ngành

[VOV2] - Giáo dục nước ta hiện nay đang chú trọng định hướng ngành hẹp và chuyên sâu. Nhưng trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo và vạn vật kết nối, do nhu cầu của thị trường nhân lực, mô hình đào tạo liên ngành xuyên ngành có những ưu thế nổi bật.

[VOV2] - Giáo dục nước ta hiện nay đang chú trọng định hướng ngành hẹp và chuyên sâu. Nhưng trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo và vạn vật kết nối, do nhu cầu của thị trường nhân lực, mô hình đào tạo liên ngành xuyên ngành có những ưu thế nổi bật.

Nhân lực chất lượng cao để "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

[VOV2]- Muốn văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc phải có con người văn hóa có kiến thức, có tầm nhìn, biết kết hợp các yếu tố truyền thống với hiện đại, hội nhập quốc tế.

[VOV2]- Muốn văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc phải có con người văn hóa có kiến thức, có tầm nhìn, biết kết hợp các yếu tố truyền thống với hiện đại, hội nhập quốc tế.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 31 ngành đào tạo

[VOV2] - Là cơ sở giáo dục có uy tín về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực xã hội nhân văn, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các em thí sinh có năng lực về các môn khoa học xã hội.

[VOV2] - Là cơ sở giáo dục có uy tín về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực xã hội nhân văn, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các em thí sinh có năng lực về các môn khoa học xã hội.

Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội tuyển 1680 chỉ tiêu theo 5 phương thức

[VOV2] - Năm 2022 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 1.680 chỉ tiêu đại học chính quy cho 31 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển.

[VOV2] - Năm 2022 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 1.680 chỉ tiêu đại học chính quy cho 31 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển.

Cộng điểm ưu tiên nên điểm chuẩn Hàn Quốc học mới là 30/30

[VOV2] - "Trong thực tế, không có thí sinh nào đạt điểm thi tối đa 30/30 mà do được cộng điểm ưu tiên nên mới đạt hoặc vượt ngưỡng 30/30", GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) khẳng định.

[VOV2] - "Trong thực tế, không có thí sinh nào đạt điểm thi tối đa 30/30 mà do được cộng điểm ưu tiên nên mới đạt hoặc vượt ngưỡng 30/30", GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) khẳng định.