Năm 2022 này, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 31 chương trình đào tạo, trong đó có 04 chương trình đào tạo chất lượng cao. Các chương trình đào tạo của Trường xét tuyển theo chỉ tiêu của từng tổ hợp.