Từ khóa tìm kiếm: TS Hoàng Đình Cảnh

Các đáp ứng phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch Covid-19

[VOV2] - Dịch Covid-19 đã xuất hiện và hoành hành ở nước ta gần 2 năm. Sự lây lan của dịch bệnh cùng với các biện pháp phòng chống đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tất cả mọi người, trong đó có cả những bệnh nhân nhiễm HIV.

[VOV2] - Dịch Covid-19 đã xuất hiện và hoành hành ở nước ta gần 2 năm. Sự lây lan của dịch bệnh cùng với các biện pháp phòng chống đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tất cả mọi người, trong đó có cả những bệnh nhân nhiễm HIV.