Từ khóa tìm kiếm: từ chối tỏ tình

Nên làm gì khi “bị” tỏ tình?

[VOV2] - Thẹn thùng, bối rối là cảm giác của bất kỳ bạn nữ nào khi “bị” tỏ tình. Nên ứng xử như thế nào cho văn minh, lịch sự? TS Trần Thu Hương, Trưởng Bộ môn Tâm lý học xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn giúp bạn “gỡ rối”.

[VOV2] - Thẹn thùng, bối rối là cảm giác của bất kỳ bạn nữ nào khi “bị” tỏ tình. Nên ứng xử như thế nào cho văn minh, lịch sự? TS Trần Thu Hương, Trưởng Bộ môn Tâm lý học xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn giúp bạn “gỡ rối”.