Từ khóa tìm kiếm: tủ sách cộng đồng

Thu hẹp khoảng cách về văn hóa giữa vùng núi và đồng bằng

[VOV2] - Bộ VHTT&DL đã ký Văn bản số 1974/QÐ-BVHTTDL về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" năm 2023.

[VOV2] - Bộ VHTT&DL đã ký Văn bản số 1974/QÐ-BVHTTDL về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" năm 2023.

Tủ sách cộng đồng của lão nông U80

[VOV2] - "Mỗi khi có sách mới về, bọn trẻ thích lắm, chúng ngồi hàng giờ đồng hồ, quên cả ăn cơm. Chỉ chừng ấy thôi cũng làm chúng tôi phấn chấn, tìm mọi cách để có thật nhiều sách cho các em", ông Hào bộc bạch.

[VOV2] - "Mỗi khi có sách mới về, bọn trẻ thích lắm, chúng ngồi hàng giờ đồng hồ, quên cả ăn cơm. Chỉ chừng ấy thôi cũng làm chúng tôi phấn chấn, tìm mọi cách để có thật nhiều sách cho các em", ông Hào bộc bạch.