Từ khóa tìm kiếm: tư tưởng trọng nam khinh nữ

"Là con gái để toả sáng" với thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới

[VOV2] - Buổi hoà nhạc “Là con gái để toả sáng” là sáng kiến giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trong khuôn khổ hợp tác để nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.

[VOV2] - Buổi hoà nhạc “Là con gái để toả sáng” là sáng kiến giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trong khuôn khổ hợp tác để nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.