Từ khóa tìm kiếm: Tuần lễ múa Việt Nam

Khởi động chuỗi hoạt động Tuần lễ múa Việt Nam năm 2023

[VOV2] - Tuần lễ múa Việt Nam với chủ đề "Hội tụ và tỏa sáng", diễn ra từ ngày 15/7 đến 29/10 gồm một chuỗi hoạt động trải dài, thu hút sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, vũ công, người yêu nhảy múa trong và ngoài nước tham gia.

[VOV2] - Tuần lễ múa Việt Nam với chủ đề "Hội tụ và tỏa sáng", diễn ra từ ngày 15/7 đến 29/10 gồm một chuỗi hoạt động trải dài, thu hút sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, vũ công, người yêu nhảy múa trong và ngoài nước tham gia.