Từ khóa tìm kiếm: tửu lượng

Kỹ năng từ chối lời mời rượu cho bạn gái

[VOV2] - Việc mời nhau uống rượu bia khi đi giao lưu, đi "nhậu" gần như trở thành luật bất thành văn, không ngoại trừ các bạn nữ. Nếu tửu lượng hạn chế, từ chối ra sao cho thật khéo léo mà không làm mất lòng đối phương?

[VOV2] - Việc mời nhau uống rượu bia khi đi giao lưu, đi "nhậu" gần như trở thành luật bất thành văn, không ngoại trừ các bạn nữ. Nếu tửu lượng hạn chế, từ chối ra sao cho thật khéo léo mà không làm mất lòng đối phương?