Từ khóa tìm kiếm: UBND huyện Kon Rẫy

Bồi thường thu hồi đất chưa thỏa đáng

[VOV2] - Giải quyết kiến nghị về việc thu hồi đất, bồi thường không thoải đáng của UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

[VOV2] - Giải quyết kiến nghị về việc thu hồi đất, bồi thường không thoải đáng của UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.