UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum trả lời đơn phản ánh của bà Kiều Thị Nga, trú tại thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy phản ánh nội dung liên quan đến việc: Chính quyền địa phương thu hồi đất của gia đình bà để thực hiện xây dựng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei, nhưng việc bồi thường không thỏa đáng.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn do Đài TNVN chuyển đến, UBND huyện Kon Rẫy cho biết: UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc. Kết quả: Bà Kiều Thị Nga và chồng là ông Hoàng Huy Toàn đã hiểu rõ và thống nhất với bảng tính áp giá công khai phương án bồi thưởng, hỗ trợ dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei; đồng thời bà Kiều Thị Nga và ông Hoàng Huy Toàn làm đơn rút nội dung các đơn khiếu nại, tố cáo đã gửi đến các cấp, các ngành.