Từ khóa tìm kiếm: Ứng dụng công nghệ số

Ứng dụng công nghệ số ở Ngành Thiết kế đồ họa ở trường Đại học CMC

[VOV2] - Thiết kế gắn với công nghệ và truyền thông, đồ họa hướng tới đào tạo sinh viên có khả năng tạo ra những sản phẩm thiết kế phục vụ truyền thông bằng cách ứng dụng công nghệ số là nét khác biệt của Ngành đào tạo Thiết kế đồ họa ở trường ĐH CMC.

[VOV2] - Thiết kế gắn với công nghệ và truyền thông, đồ họa hướng tới đào tạo sinh viên có khả năng tạo ra những sản phẩm thiết kế phục vụ truyền thông bằng cách ứng dụng công nghệ số là nét khác biệt của Ngành đào tạo Thiết kế đồ họa ở trường ĐH CMC.

Bảo tàng Mỹ thuật ra mắt ứng dụng Thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA

[VOV2] - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa ra mắt ứng dụng Thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA, giúp đem lại cho người dùng những trải nghiệm thú vị khi tham quan bảo tàng.

[VOV2] - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa ra mắt ứng dụng Thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA, giúp đem lại cho người dùng những trải nghiệm thú vị khi tham quan bảo tàng.