Từ khóa tìm kiếm: ứng dụng quản lý rác thải nhựa

Một năm thành công của Hiệp hội Du lịch Việt Nam

[VOV2] - Sáng 22/12, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024; trao giải Cuộc thi thiết kế ứng dụng (Apps) quản lý rác thải nhựa; Lễ trao tặng danh hiệu Sự kiện du lịch tiêu biểu 2023

[VOV2] - Sáng 22/12, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024; trao giải Cuộc thi thiết kế ứng dụng (Apps) quản lý rác thải nhựa; Lễ trao tặng danh hiệu Sự kiện du lịch tiêu biểu 2023

Cuộc thi thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong du lịch

[VOV2] - Nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp công cụ quản lý rác thải nhựa cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch cũng như cộng đồng dân cư, Hiệp hội Du lịch VIệt Nam phát động cuộc thi thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong du lịch

[VOV2] - Nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp công cụ quản lý rác thải nhựa cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch cũng như cộng đồng dân cư, Hiệp hội Du lịch VIệt Nam phát động cuộc thi thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong du lịch