Từ khóa tìm kiếm: Văn hóa Thăng Long

Nâng cao chất lượng giáo dục Lịch sử, Văn hóa Thăng Long - Hà Nội

[VOV2] - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bản sắc lịch sử, văn hóa dân tộc được coi là giá trị của mỗi quốc gia dân tộc, việc nâng cao chất lượng giáo dục Lịch sử, Văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội càng trở nên cấp thiết.

[VOV2] - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bản sắc lịch sử, văn hóa dân tộc được coi là giá trị của mỗi quốc gia dân tộc, việc nâng cao chất lượng giáo dục Lịch sử, Văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội càng trở nên cấp thiết.

Nghề Kim hoàn với di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội

[VOV2] - Sáng nay (25/4), tại Đình Kim Ngân, UBND Quận Hoàn Kiếm phối hợp với Hiệp hội Mỹ nghệ Kim hoàn Hà Nội và Hiệp hội Nghệ nhân thợ giỏi thành phố tổ chức tọa đàm "Nghề Kim hoàn với di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội".

[VOV2] - Sáng nay (25/4), tại Đình Kim Ngân, UBND Quận Hoàn Kiếm phối hợp với Hiệp hội Mỹ nghệ Kim hoàn Hà Nội và Hiệp hội Nghệ nhân thợ giỏi thành phố tổ chức tọa đàm "Nghề Kim hoàn với di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội".