Từ khóa tìm kiếm: Vietnam’s Autism Projects

Nơi làm việc đặc biệt của những người tự kỷ

[VOV2] - Thiếu hụt về ngôn ngữ, giao tiếp và kỹ năng xã hội khiến nhiều người tự kỷ gặp khó khăn trong việc học tập và tìm được công việc phù hợp. Mô hình kinh doanh Vietnam’s Autism Projects đã trao cơ hội cho người tự kỷ.

[VOV2] - Thiếu hụt về ngôn ngữ, giao tiếp và kỹ năng xã hội khiến nhiều người tự kỷ gặp khó khăn trong việc học tập và tìm được công việc phù hợp. Mô hình kinh doanh Vietnam’s Autism Projects đã trao cơ hội cho người tự kỷ.

Ở nơi “bon chen” được bỏ lại phía sau

[VOV2] - Tại Vietnam’s Autism Project, mỗi ngày làm việc là một ngày vui với nhân viên. Còn khách hàng, thay vì chú tâm vào sản phẩm, dịch vụ họ lại thường tập trung vào “thần sắc” của người phục vụ.

[VOV2] - Tại Vietnam’s Autism Project, mỗi ngày làm việc là một ngày vui với nhân viên. Còn khách hàng, thay vì chú tâm vào sản phẩm, dịch vụ họ lại thường tập trung vào “thần sắc” của người phục vụ.