Từ khóa tìm kiếm: VIEWS Awards 2021

Phát động Giải thưởng báo chí VIEWS Awards 2021 về bảo vệ động vật hoang dã

[VOV2] - "Truy vết đặc sản thú rừng" là chủ đề của giải VIEWS Awards 2021, với mong muốn thúc đẩy sự quan tâm của các cơ quan báo chí tại những điểm nóng về săn bắt, buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

[VOV2] - "Truy vết đặc sản thú rừng" là chủ đề của giải VIEWS Awards 2021, với mong muốn thúc đẩy sự quan tâm của các cơ quan báo chí tại những điểm nóng về săn bắt, buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.