Từ khóa tìm kiếm: VinAI

Nhiều triển vọng hợp tác nghiên cứu phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

[VOV2] - Tại Hội thảo Nhật - Việt về Trí tuệ Nhân tạo (AI) các nhà khoa học hàng đầu về trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản và Việt Nam đã chia sẻ một số kết quả nghiên cứu mới nhất về AI, và mở ra những khả năng hợp tác về nghiên cứu phát triển AI giữa 2 nước.

[VOV2] - Tại Hội thảo Nhật - Việt về Trí tuệ Nhân tạo (AI) các nhà khoa học hàng đầu về trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản và Việt Nam đã chia sẻ một số kết quả nghiên cứu mới nhất về AI, và mở ra những khả năng hợp tác về nghiên cứu phát triển AI giữa 2 nước.