Từ khóa tìm kiếm: xã Cẩm Lạc

Người phụ nữ hơn 50 năm bảo vệ đàn chim trời

[VOV2] - Mấy năm nay, bà Đinh Thị Trí chẳng đi đâu xa, đến nhà con ở cùng xã chơi vài tiếng là trở về để nghe tiếng chim trời kêu ríu rít.

[VOV2] - Mấy năm nay, bà Đinh Thị Trí chẳng đi đâu xa, đến nhà con ở cùng xã chơi vài tiếng là trở về để nghe tiếng chim trời kêu ríu rít.