Từ khóa tìm kiếm: xã hội hóa

Thấy gì sau hơn 1 năm thực hiện khám chữa bệnh BHYT thông tuyến tỉnh?

[VOV2] - Kể từ ngày 01/01/2021, người bệnh điều trị nội trú ở tuyến tỉnh được BHYT chi trả như KCB đúng tuyến.

[VOV2] - Kể từ ngày 01/01/2021, người bệnh điều trị nội trú ở tuyến tỉnh được BHYT chi trả như KCB đúng tuyến.