Từ khóa tìm kiếm: xe không chính chủ

Đăng kiểm xe không chính chủ có phải nộp phạt thay chủ cũ?

[VOV2] - Nhiều người mua xe đã qua sử dụng, khi đi đăng kiểm mới phát hiện chủ cũ vi phạm giao thông và chưa nộp phạt.

[VOV2] - Nhiều người mua xe đã qua sử dụng, khi đi đăng kiểm mới phát hiện chủ cũ vi phạm giao thông và chưa nộp phạt.