Từ khóa tìm kiếm: xét tặng

Bất cập xét tặng danh hiệu nghệ sĩ

[VOV2] - Ngay sau khi Bộ VH-TT&DL đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến, dư luận lại dấy lên ồn ào, tranh cãi khi một số nghệ sĩ gạo cội, tên tuổi đã không có mặt trong danh sách

[VOV2] - Ngay sau khi Bộ VH-TT&DL đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến, dư luận lại dấy lên ồn ào, tranh cãi khi một số nghệ sĩ gạo cội, tên tuổi đã không có mặt trong danh sách

Bộ VHTTDL công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng NSND, NSƯT

[VOV2] - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” trình Hội đồng cấp nhà nước.

[VOV2] - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” trình Hội đồng cấp nhà nước.

671 nghệ nhân được xét tặng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

[VOV2] - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách xét tặng danh hiệu 'Nghệ nhân nhân dân', 'Nghệ nhân ưu tú' trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

[VOV2] - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách xét tặng danh hiệu 'Nghệ nhân nhân dân', 'Nghệ nhân ưu tú' trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Thành lập hội đồng xét tặng NNND, NNƯT lĩnh vực di sản

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

14 nghệ sĩ VOV được đề nghị xét tặng NSND, NSƯT

[VOV2] - Đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú năm nay, có 14 nghệ sĩ đã và đang làm việc tại Đài TNVN được Hội đồng xét tặng danh hiệu của Đài xem xét để thông qua, trình lên Hội đồng cấp trên.

[VOV2] - Đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú năm nay, có 14 nghệ sĩ đã và đang làm việc tại Đài TNVN được Hội đồng xét tặng danh hiệu của Đài xem xét để thông qua, trình lên Hội đồng cấp trên.

Diễn viên Việt Anh được đề xuất danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

[VOV2] - Theo danh sách Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội trình lên, diễn viên Việt Anh đủ điều kiện trong danh sách xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú.

[VOV2] - Theo danh sách Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội trình lên, diễn viên Việt Anh đủ điều kiện trong danh sách xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú.