Từ khóa tìm kiếm: xứ Đông

Văn Miếu Mao Điền - Biểu tượng của đất học xứ Đông

[VOV2] - Với tuổi đời gần 500 năm, góp phần đào tạo 637 vị tiến sĩ, Văn miếu Mao Điền có quy mô và lịch sử lâu đời đứng thứ 2, chỉ sau Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), trở thành biểu tượng tôn vinh và phát huy truyền thống hiếu học của vùng đất xứ Đông.

[VOV2] - Với tuổi đời gần 500 năm, góp phần đào tạo 637 vị tiến sĩ, Văn miếu Mao Điền có quy mô và lịch sử lâu đời đứng thứ 2, chỉ sau Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), trở thành biểu tượng tôn vinh và phát huy truyền thống hiếu học của vùng đất xứ Đông.

Cây cầu "xứ Đông Dương"

[VOV2] - Với bất kỳ một công trình công cộng - văn hóa nào, nếu không có những cẩn trọng đủ mức cần thiết thì rất dễ ra đời những “tượng đài xấu xí”, sẽ “trơ gan cùng tuế nguyệt”, chứ không chỉ đơn giản là sự bất hợp lý và lãng phí.

[VOV2] - Với bất kỳ một công trình công cộng - văn hóa nào, nếu không có những cẩn trọng đủ mức cần thiết thì rất dễ ra đời những “tượng đài xấu xí”, sẽ “trơ gan cùng tuế nguyệt”, chứ không chỉ đơn giản là sự bất hợp lý và lãng phí.