Từ khóa tìm kiếm: xuyên Việt bằng xe đạp

Hành trình xuyên Việt 45 ngày bằng xe đạp và những trải nghiệm "để đời"

[VOV2] - Những chuyến đi để trải nghiệm là một lựa chọn thú vị để mở mang tầm mắt với người trẻ. Th.s Phùng Năm, Hệ thống Giáo dục chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ về chuyến hành trình xuyên Việt 45 ngày bằng xe đạp.

[VOV2] - Những chuyến đi để trải nghiệm là một lựa chọn thú vị để mở mang tầm mắt với người trẻ. Th.s Phùng Năm, Hệ thống Giáo dục chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ về chuyến hành trình xuyên Việt 45 ngày bằng xe đạp.