Từ khóa tìm kiếm: Y dược Thái Bình

Thêm điểm thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội

[VOV2] - 11.537 thí sinh sẽ dự thi kì thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 11/5 với 8 môn thi. Số thí sinh năm nay tăng gần gấp 2,5 lần so với mùa thi năm 2023 với tỷ lệ đăng ký cao nhất ở môn Ngữ Văn.

[VOV2] - 11.537 thí sinh sẽ dự thi kì thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 11/5 với 8 môn thi. Số thí sinh năm nay tăng gần gấp 2,5 lần so với mùa thi năm 2023 với tỷ lệ đăng ký cao nhất ở môn Ngữ Văn.

350 sinh viên, giảng viên ĐH Y Dược Thái Bình tình nguyện vào Nam chống dịch

[VOV2] - 350 sinh viên, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đầy đủ điều kiện sẵn sàng lên đường hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19. 150 thành viên khác đã trong trạng thái “dự bị sẵn sàng”.

[VOV2] - 350 sinh viên, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đầy đủ điều kiện sẵn sàng lên đường hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19. 150 thành viên khác đã trong trạng thái “dự bị sẵn sàng”.