Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO diễn ra tại Mông Cổ đã xem xét 20 hồ sơ đề nghị xét duyệt di sản tư liệu thế giới của 10 quốc gia: Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Bangladesh, Uzbekistan, Mông Cổ và Việt Nam. Đại diện Việt Nam đã trình hồ sơ Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở hoàng cung Huế và được hội nghị thông qua.

Theo Cục Di sản văn hóa, những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là dương bản duy nhất, hiện đặt trước sân Thế tổ miếu trong Hoàng cung Huế, gồm 162 hình ảnh và chữ Hán được vua Minh Mạng cho đúc tại Huế vào năm 1835 và hoàn thành năm 1837. Đây là nguồn tư liệu độc đáo, quý hiếm được giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm bởi các giá trị nội dung về lịch sử, văn hóa - giáo dục, địa lý, phong thủy, y dược, nghệ thuật thư pháp.

Đặc biệt, những bản đúc này đề cao thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Cụ thể, vua Minh Mạng đã đặt tên người phụ nữ lên dòng kênh để ghi dấu công lao - điều hiếm thấy dưới chế độ phong kiến. Đáng lưu ý nhất là nghệ thuật đúc đồng và kỹ thuật của người thợ để tạo nên tác phẩm đặc sắc, độc đáo. Do ảnh hưởng sâu đậm nền văn hóa phương Đông về quan niệm con số "9", chín đỉnh là bao hàm ý nghĩa tính thống nhất và trường tồn của triều đại. Các bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng đảm bảo tính nguyên vẹn, là "nhân chứng" lịch sử chứng kiến sự thăng trầm của triều đại. Điều quan trọng nhất là di sản tư liệu này được thể hiện dưới dạng hình ảnh và chữ Hán vẫn còn nguyên vẹn và ngay cả vị trí đặt chín chiếc đỉnh cũng chưa từng bị dịch chuyển.

Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế còn lưu trữ các giá trị về mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa xã hội của đất nước Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Á. Di sản tư liệu đã được nhất trí ghi danh với sự đồng thuận đánh giá cao của Ủy ban chương trình Ký ức thế giới và các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được ghi danh Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã nâng tổng số di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh lên 10 di sản (gồm 03 di sản tư liệu thế giới và 07 di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

10 Di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh

Ba Di sản tư liệu quý giá mang tầm thế giới:

1. Mộc bản triều Nguyễn được công nhận Di sản tư liệu thế giới năm 2009

2. Bia Tiến sĩ Văn miếu Quốc Tử Giám được ghi danh 2011.

3. Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới năm 2017..

Bảy di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương:

1. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2012.

2. Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế được UNESCO công nhận năm 2016.

3. Mộc bản trường học Phúc Giang được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu khu vực châu Á- Thái Bình Dương năm 2016.

4. Hoàng hoa sứ trình đồ (Hành trình đi sứ Trung Hoa) được UNESCO công nhận năm 2018.

5. Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng được công nhận năm 2022.

6. Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943) được công nhận năm 2022.

7. Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được công nhận năm 2024.