Cách đây 70 năm, ngày 7/5/1954, sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” kiên cường chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chỉ huy trực tiếp của Đại tướng thiên tài Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Đây là một trong những mốc son chói lọi, được ghi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa trong thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu tới công chúng những dấu ấn đậm nét về trận quyết chiến chiến lược làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc Việt Nam. Bản anh hùng ca bất diệt - Điện Biên Phủ được bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, sự cổ vũ ủng hộ của bạn bè quốc tế và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Hơn 300 ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu được lựa chọn của hai Bảo tàng, trong đó có nhiều ảnh, tài liệu, hiện vật mới được khai thác, sưu tầm và lần đầu tiên đưa ra trưng bày, giúp công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung Triển lãm gồm 03 phần: Phần I: Đường tới Điện Biên Phủ, phần II: Điện Biên Phủ - Trận quyết chiến chiến lược, phần III: Hào khí Điện Biên. Ở mỗi phần của trưng bày, công chúng sẽ thấy được những dấu mốc và minh chứng lịch sử quan trọng, vô cùng sinh động về trận quyết chiến chiến lược làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

Trưng bày “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản anh hùng ca bất diệt” còn giúp công chúng cũng thấy được sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ 34 chiến sỹ với vũ khí thô sơ của ngày thành lập 22/12/1944, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, càng đánh càng trưởng thành. Đây là những cơ sở để dân tộc ta viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lập nên những chiến công hiển hách: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt nam, mở ra bước ngoặt cho nhân dân ta tiến tới Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.