Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026. Theo đó, nội dung Chương trình chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể:

Giai đoạn 1: từ năm 2022 - 2023 phấn đấu phục hồi được khoảng 8 - 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; 65 - 70 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400 - 450 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, giai đoạn này sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, cộng đồng tham gia kinh doanh, phát triển sản phẩm du lịch mới đảm bảo an toàn đối với dịch bệnh, phù hợp với nhu cầu, xu hướng thị trường trong và sau đại dịch. Tăng cường hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế, hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch.

Giai đoạn 2: từ năm 2024 - 2026 sẽ phấn đấu đạt khoảng 15 - 16 triệu lượt khách du lịch quốc tế, khoảng 75 - 80 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 680 - 780 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2026, dự kiến số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt (tăng 20% so với năm 2025), khách du lịch nội địa đạt khoảng 85 triệu lượt (tăng 13,3%), tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 800 - 900 nghìn tỷ đồng (tăng 15,5 - 17,5% so với so với năm 2025).

Về giải pháp thực hiện mục tiêu, nội dung văn bản trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nêu rõ: giai đoạn 2 sẽ ưu tiên huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển du lịch nhanh và bền vững trong điều kiện “bình thường mới”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao; phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt của mỗi địa phương, mỗi vùng, phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch.

Bên cạnh đó, tập trung ưu tiên đầu tư về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại các khu du lịch quốc gia thuộc các khu vực động lực phát triển du lịch; tiếp tục thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch để hình thành các cụm du lịch đồng bộ, chất lượng, có quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, tăng cường liên kết phát triển du lịch và quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là trên các nền tảng công nghệ số. Xây dựng và triển khai các đề án, dự án phát triển du lịch thông minh, mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh.