Theo KTS Hoàng Việt Trung – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để khai thác giá trị của các di sản trong hoạt động du lịch. Cụ thể, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ chia sẻ thông tin về các di tích lịch sử đơn vị đang quản lý, bảo tồn để từ đó Viện Nghiên cứu phát triển tư vấn, hỗ trợ Trung tâm trong việc tổ chức kết nối, sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại hóa các sản phẩm đặc trưng về Huế.

Về phía Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tư vấn, hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong việc nghiên cứu đề xuất các phương án quy hoạch, mô hình xây dựng tại các khu vực Trung tâm đang quản lý, bảo tồn. Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng các chương trình truyền thông lễ hội, giới thiệu quảng bá văn hóa Huế đến các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước, xây dựng quy chế chung trong việc phát triển các dịch vụ tham quan tại các di tích hay các chương trình văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt, Viện Nghiên cứu sẽ hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp cận các ứng dụng, công nghệ mới phục vụ công tác chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, hai bên cũng bàn về những dự định cũng như chiến lược phát triển và hoàn thiện Phố đi bộ Hoàng Thành trong tương lai.