Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức theo định kỳ, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2023 có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 11 tỉnh miền Trung gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Thông qua Ngày hội, các địa phương sẽ giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc khu vực miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lễ khai mạc vào tối 8/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tp. Quy Nhơn); Lễ bế mạc diễn ra tối 10/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định; Liên hoan Văn nghệ quần chúng với nội dung giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng và độc đáo của đồng bào các dân tộc miền Trung (8-9/9); trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian; hoạt động du lịch chủ yếu thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng, thuyết minh, giới thiệu điểm đến và tìm hiểu những kiến thức cơ bản phục vụ tại các cơ sở homestay…