Các thiết chế văn hóa thể thao có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân và việc phát huy hiệu quả các thiết chế này luôn là một nội dung quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đây chính là điểm tựa tinh thần giúp các cá nhân phát triển toàn diện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều giá trị văn hóa quý báu của dân tộc được các thế hệ sau giữ gìn, nuôi dưỡng và phát huy.

Thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở tỉnh Ninh Bình đã có sự phát triển nhanh về số lượng, không chỉ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, vui chơi, giải trí của người dân mà còn góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị, thu hút khách du lịch, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua Sở cũng đã chỉ đạo tăng cường đưa văn hóa về cơ sở, đưa những sự kiện, liên hoan và những giải thể thao đưa về cơ sở để tạo điều kiện cho người dân và cộng đồng dân cư ở cơ sở hưởng thụ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở cũng đã được quan tâm đầu tư xây dựng và công năng sử dụng các hoạt động để khai thác hiệu quả, tạo sân chơi, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho nhân dân.

"Không chỉ là nơi luyện tập, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe cho người dân, Nhà văn hóa đã thực sự trở thành cầu nối gắn kết mọi người, làm bền đẹp hơn tình làng nghĩa xóm, là nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của làng quê", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Đơn cử như huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 286 nhà văn hóa, trong đó có 150 nhà văn hóa đã có dụng cụ thể thao; phong trào xây dựng, đầu tư sửa chữa nhà văn hóa đã nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng của nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo của một vùng quê khởi sắc từng ngày.

"Chúng tôi tập huấn cho tất cả cán bộ quản lý nhà văn hóa, cán bộ công chức văn hóa và các cán bộ làm phong trào học các kỹ năng tổ chức cho các cuộc họp, biểu diễn văn nghệ, thể thao để mang tính chất đúng, đủ nhưng đảm bảo hướng dẫn của cấp trên. Chúng tôi thống nhất chung, ví dụ cờ Tổ quốc treo ở đâu, cờ búa liềm ở đâu thì chúng tôi hướng dẫn và kiểm tra sát sao tất cả chứ không để làm tự do, và chúng tôi đưa cán bộ chuyên môn xuống làm" - ông Bùi Quang Bưởng- Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Yên Khánh cho hay.

Thời gian tới, Ninh Bình sẽ tiếp tục tăng cường phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể thao cơ sở, phát động các phong trào do Trung ương phát động như: Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hưởng ứng ngày chạy Olympic, đặc biệt là phát triển rộng rãi mô hình các CLB văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao để cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương.

Mời nghe âm thanh chi tiết tại đây: