Câu chuyện các nghệ nhân dù luôn đau đáu với trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, song lại không mặn mà với việc rời bỏ nơi sinh chốn ở của mình để về sống gắn bó lâu dài tại Làng VHDLCDTVN là một thực tế không thể phủ nhận.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, điều này hoàn toàn có thể hiểu được – khi Làng VHDLCDTVN đã cho thấy sự chệch hướng ngay từ bước đi khởi đầu xây dựng mô hình. Một mô hình mà ở đó, ý nghĩa tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc, ý nghĩa đại đoàn kết dân tộc chỉ mới dừng ở khẩu hiệu, hô hào. Một mô hình thể hiện sự manh mún, chắp vá, nửa vời… dẫn đến không mang lại hiệu quả như mong đợi, thậm chí còn phản tác dụng.

Đây cũng là nội dung của bài thứ 2 trong loạt phóng sự “Nước mắt bảo tồn”.

Bài viết với nhan đề: “Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam: Một mô hình khiên cưỡng”

Mời nghe âm thanh tại đây: