Theo Ban tổ chức, cuộc thi vẽ tranh cổ động về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng hay, sáng tạo, giàu ý nghĩa, có nội dung sâu sắc, có tính cổ động cao, làm phong phú và đa dạng cho công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Bùi Minh Hoàng – Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội mong muốn: Thông qua Cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh đô thị, thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đối tượng dự thi là các họa sĩ chuyên và không chuyên; là công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu, năng lực sáng tác và thiết kế. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh… liên quan những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Nêu bật các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Thủ đô - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình và ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Mỗi tác giả có thể gửi 1 hoặc nhiều tác phẩm dự thi nhưng tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Tác phẩm dự thi có thể là sáng tác vẽ tay hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ (dưới dạng bản in), có kích thước 54cm x 79cm.

Các tác giả gửi bài dự thi về địa chỉ: Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – số 47 phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc qua email: pxdnsvhgd_sovhtt@hanoi.gov.vn, trong thời gian từ 20/10 đến 20/11/2022.

Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất; 03 giải Nhì; 06 giải Ba; 10 giải Khuyến khích và 10 giải phong trào. Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi và trưng bày triển lãm các tác phẩm xuất sắc dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2022.