Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa:

Tôn vinh, phát huy giá trị di sản 54 dân tộc Việt Nam

[VOV2] - Tối nay (18/11), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 .

Diệu Linh

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn Việt Nam (23/11). Tuần Đại đoàn kết các dân tộc là nơi quy tụ những nét đặc trưng văn hóa cơ bản nhất của cả 54 dân tộc anh em

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh của hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn luôn coi trọng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần giai cấp dân tộc, tôn giáo đã tập hợp đoàn kết với lá cờ của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên cách mạng tháng Tám lịch sử giành độc lập dân tộc và tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết - Thành công, thành công đại thành công”, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam góp phần tạo động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Phó Thủ tướng gợi nhớ, trong bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, đồng thời xác định rõ đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam.

"Chúng ta cùng vững niềm tin, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, với truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết và nền tảng mà lịch sử văn hóa ngàn năm của dân tộc, tình đoàn kết gắn bó keo sơn trong cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục được tăng cường góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, với Đảng và Nhà nước, là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh để đưa đất nước ta đi trên con đường đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 với nhiều hoạt động phong phú như: gặp mặt các già làng trưởng bản nghệ nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa của dân tộc; Tổ chức trưng bày triển lãm giới thiệu các sản phẩm giới thiệu không gian văn hóa; tái hiện lễ hội độc đáo của các dân tộc, các tiết mục dân ca dân vũ đặc sắc. Trong đó, có những sự kiện lần đầu tiên được tổ chức như: trình diễn trang phục của dân tộc các vùng núi phía Bắc lần thứ nhất, các giải vật dân tộc của quốc gia và rất nhiều hoạt động phong phú khác… Phần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa sẽ mang lại một bầu không khí vui tươi.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ Trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết: “Đoàn kết lan tỏa tình yêu thương văn hóa dân tộc mang lại sự trải nghiệm quý báu đối với nhân dân và du khách, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Để những thế hệ đi sau luôn biết trân quý những giá trị văn hóa của dân tộc mình, trân quý sự thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam thông qua hệ thống di tích di sản văn hóa phi vật thể đồ sộ của dân tộc. Đoàn kết để dâng cao khát vọng cháy bỏng. Đoàn kết nỗ lực cao nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng".

Lễ khai mạc là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ Tuần lễ diễn ra sự kiện, tái hiện không gian chợ phiên khu vực miền núi phía Bắc; trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng và trình diễn thêu, dệt thủ công truyền thống; gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền của đồng bào…

Với chủ đề Khát vọng Việt Nam, chương trình  nhấn mạnh vào hai nội dung: Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tôn vinh di sản văn hóa. 
Tham gia Liên hoan có 22 dân tộc với gần 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng. Đặc biệt sẽ có màn trình diễn trang phục dân tộc mặc hằng ngày và các dịp đặc biệt như đám cưới, lễ, Tết.....

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022 diễn ra từ ngày 18 - 23/11, với nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa, góp phần phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.​​​​

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục