Với sứ mệnh tìm kiếm, phục dựng, bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hoá ẩm thực Việt Nam lên tầm cao mới; định hướng biến di sản thành tài sản, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) đã triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, giai đoạn 2022 – 2024”.

Đề án tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu của văn hóa ẩm thực Việt Nam nhằm xây dựng “Tổng tập 1.000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam” và tiến hành chuyển đổi số cơ sở dữ liệu đó thành “Bản đồ trực tuyến ẩm thực Việt Nam” và “Bảo tàng trực tuyến Ẩm thực Việt Nam”. Các sản phẩm của Đề án sẽ góp phần tạo bước đệm để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua văn hóa ẩm thực, thúc đẩy cạnh tranh quốc gia và là tiền đề của phát triển kinh tế Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, trong giai đoạn I năm 2022, Đề án đã nhận được 421 đề cử món ẩm thực được gửi đến từ 60/63 tỉnh thành trên cả nước. Với sự tham gia của các nhà khoa học, nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực, nhà quản lý văn hóa du lịch, Hiệp hội đã lựa chọn được 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam, trong đó có 47 món miền Bắc, 37 món miền Trung và 37 món miền Nam để trao chứng nhận.

Tại lễ trao chứng nhận, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cho biết, với nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm, sưu tầm, tôn tạo, phát triển các di sản và các tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam để trở thành thương hiệu quốc gia, đưa Việt Nam trở thành bếp ăn của thế giới. Với 121 món ẩm thực được trao chứng nhận hôm nay, Hiệp hội mong muốn các địa phương, đơn vị xây dựng đề án, kế hoạch để tiếp tục phát triển, lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị văn hóa ẩm thực, hình thành thế mạnh của mỗi địa phương.

Trong giai đoạn II năm 2023, đề án sẽ triển khai thực hiện một số nội dung như: hỗ trợ địa phương hình thành bộ sự kiện cùng các hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa ẩm thực; truyền thông quảng bá tôn vinh các giá trị văn hóa, dinh dưỡng và kinh tế hướng đến mục tiêu phát triển du lịch ẩm thực địa phương; hỗ trợ chuyển đổi số các hoạt động văn hóa ẩm thực địa phương, từng bước định hình chiến lược phát triển Văn hoá Ẩm thực địa phương; triển khai Tổng tập “Tinh hoa ẩm thực Việt” bao gồm các bộ sự kiện cấp Quốc gia gắn với chuỗi hoạt động tại các địa phương; bầu chọn “Món ngon quê tôi”; cùng với đó là các hoạt động Cooking show, cuộc thi nghệ nhân/đầu bếp trẻ, quảng diễn ẩm thực…

Toàn bộ hoạt động đề án giai đoạn 2023, chương trình từ “Món ngon Quê tôi” đến “Tinh hoa Ẩm thực Việt” được triển khai toàn diện trên nền tảng công nghệ với các nội dung tiêu biểu như: Xây dựng và hoàn thiện nền tảng lưu trữ dữ liệu tập trung về món ẩm thực, nguyên vật liệu theo từng vị trí địa lý; Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và đề xuất các món ẩm thực, có tính năng cho chuyên gia thẩm định, phê duyệt các món ẩm thực; Hệ thống hóa các quy trình, công cụ quản trị và hoạch định nguồn lực cho việc thẩm định, phê duyệt món ẩm thực cũng như tích hợp việc quảng bá sau khi món ẩm thực được phê duyệt; Phát triển hệ thống gợi ý cá nhân hoá dựa trên hành vi và sở thích của mọi người, giúp họ khám phá các món ẩm thực, nguyên liệu và địa điểm ẩm thực phù hợp với nhu cầu thực khách...

Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu Quốc gia, giai đoạn 2022 - 2024” bao gồm 03 dự án thành phần: Tổng tập 1000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam; Bản đồ Ẩm thực Việt Nam; Bảo tàng Văn hoá Ẩm thực Việt Nam (Ảo) với ba tiêu chí Bảo tồn giá trị Văn hóa Ẩm thực; Đề cao khoa học dinh dưỡng; Phát triển Kinh tế Ẩm thực.

Trong đó, dữ liệu về món Ẩm thực được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) nhận định là nguồn tài nguyên có giá trị, là nền tảng để xây dựng và thăng hoa các dự án, hướng đến mục tiêu cuối cùng: Tôn vinh và sử dụng bền vững Ẩm thực Việt Nam.