Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, của ý chí bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam và là kết tinh truyền thống kiên cường, bất khuất của cả dân tộc theo suốt chiều dài lịch sử. 77 năm trôi qua, nhưng bài học quý báu từ mùa Thu tháng Tám năm ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu tiêu biểu gồm: sách, báo, tạp chí được sắp xếp theo 4 nội dung, phản ánh chân thực về tình hình và những thay đổi lớn trong đời sống của nhân dân Việt Nam trước và sau Cách mạng tháng Tám.

Phần 1 “Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945”: Trưng bày các tư liệu viết về sự áp bức bóc lột và cuộc sống cơ cực của người dân Việt Nam dưới chế độ thực dân; Sự nhận thức và thay đổi về tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trước cảnh lầm than; Các cuộc khởi nghĩa và sự chuẩn bị khẩn trương của cả dân tộc để đón lấy thời cơ vùng dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Trong số các cuốn sách tiêu biểu viết về các phong trào khởi nghĩa, các cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra trên khắp cả nước từ Nam Kỳ, Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Nam Định, Quảng Ninh… được trưng bày có nhiều tác phẩm có giá trị nghiên cứu và học tập sâu sắc. Tiêu biểu là cuốn: "Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam" và bộ sách "Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám". Đây là những cuốn sách được nghiên cứu công phu, phản ánh những thành tựu về phong trào chống chủ nghĩa thực dân của Việt Nam, đặc biệt chú trọng nghiên cứu về mặt ý thức tư tưởng trong quá trình chuyển biến dài hơn 100 năm. Những cuốn sách là nghiên cứu mới của tác giả về chân dung các nhà nho, sĩ phu yêu nước, nhà cách mạng nhằm góp phần tìm hiểu lịch sử cách mạng Việt Nam.

Phần 2 "Cách mạng Tháng Tám - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam": Khẳng định vị trí, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám là cuộc hồi sinh vĩ đại của một dân tộc biết nương tựa vào nhau, chung sức đồng lòng vì lẽ phải, vì lương tri và những giá trị làm người cơ bản. Đó là biểu tượng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam và sức mạnh của đoàn kết quốc tế: Toàn dân đồng lòng nổi dậy, lực lượng Đồng minh chống phát xít trên thế giới ủng hộ; từ chiến khu về đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị đều nhất tề nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân.

Phần 3 “Quốc khánh 2/9 và những ngày độc lập”: Trưng bày nhiều hình ảnh phản ánh không khí từng bừng, phấn khởi, cờ hoa bay khắp muôn nơi của người dân trong những ngày Quốc khánh. Phần này còn trưng bày nhiều cuốn sách viết về những ngày đầu tiên sau độc lập, về ký ức của những người dân với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quảng trường Ba Đình. Các cuốn sách, các hình ảnh được lựa chọn trưng bày đều đánh dấu những khoảnh khắc đặc biệt về những ngày độc lập đã đi vào lịch sử…

Phần 4 “Việt Nam và Sự nghiệp đổi mới hôm nay”: Phản ánh đời sống kinh tế, xã hội và các bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm sau giải phóng. Các cuốn sách được lựa chọn trưng bày trong phần này rất đa dạng, phong phú bao gồm sách viết về các thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trên hầu hết các lĩnh vực trong thời kỳ đổi mới, sách viết về danh lam thắng cảnh và các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam… Đây là các thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã không tiếc máu xương sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do, vì sự phát triển và đổi mới của đất nước.

Cùng với các tư liệu, trên hệ thống Magic box, Thư viện quốc gia trình chiếu một số thước phim ngắn về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mỗi thước phim đều mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc với hình ảnh những đoàn người nô nức kéo về Quảng trường Ba Đình, nắm tay vung cao cùng lời tuyên thệ Độc lập vang động quảng trường... Mỗi khuôn hình là những hình ảnh chân thực và hơn cả là mang hơi thở thời đại, bao quát về thời điểm lịch sử, khiến bao trái tim phải thổn thức, trở thành một phần ký ức không bao giờ phai trong lòng mỗi người.

Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày 10/9/2022 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.