Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được đơn của các ông, bà: Lê Thị Vinh, Lê Thị Vân, Lê Xuân Tú cùng ở xóm 3, Nghi Liên, thành phố Vinh và bà Nguyễn Thị Vỹ ở xóm 11 Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phản ánh:

Năm 2014, thực hiện chủ trương di dời bến xe đến khu vực giáp ranh giữa 2 xã Nghi Kim và Nghi Liên, gia đình các ông, bà bị chính quyền thành phố Vinh thu hồi 1 thửa ruộng với diện tích 1.300m2 (thửa ruộng này do cụ Nguyễn Thị Nguyếch –thân sinh của các ông, bà để lại). Ông Tú đã có đơn gửi các cơ quan chức năng, nhưng vụ việc không được giải quyết dứt điểm. Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có công văn trả lời cho biết:

Vụ việc khiếu nại của ông Lê Xuân Tú đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giải quyết 02 lần tại quyết định số 12967 ngày 7/12/2015 và quyết định số 1499 ngày 8/4/2016 theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết khẳng định nội dung khiếu nại của ông Lê Xuân Tú là khiếu nại sai, bởi vì: phần diện tích 788m2 tại thửa đất 18, tờ bản đồ 12 bản đồ địa chính trích đo xã Nghi Liên là đất công ích, không phải diện tích đất được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định cho gia đình ông Tú nên không đủ điều kiện để bồi thường về đất mà chỉ bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại cho gia đình ông Tú theo quy định Luật Đất đai.

Sau khi giải quyết lần 2, do công dân liên tục có đơn gửi các cấp, các ngành nên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tiến hành kiểm tra, rà soát, xem xét lại đầy đủ các nội dung công dân còn khiếu nại. Kết quả khẳng định việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Tú là đúng thẩm quyền, đầy đủ, khách quan, đúng pháp luật; khiếu nại của ông Tú là khiếu nại sai. Tháng 7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 356 thông báo việc xử lý, giải quyết đơn của ông Lê Xuân Tú, đồng thời chấm dứt việc giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Vậy Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo để ông Lê Xuân Tú cùng các ông/bà có tên trong đơn được rõ về nội dung đơn phản ánh của mình./.