Bác sĩ Hoàng Thúy Hải rất chia sẻ với tâm tư của cụ ông: