Phải đối mặt như thế nào với sự thật khi biết rằng chồng - người mà mình vô cùng tin tưởng có con riêng?