Chồng không thay đổi thì mình phải thay đổi. Nếu không thay đổi thì phải chịu khổ cả đời. Đó là lời khuyên của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn dành cho người vợ phải sống trong cảnh bạo hành nhiều năm bởi lấy phải người chồng nát rượu.